Skip to main content

Cifra značenje

šta znači Cifra

Na latinici: Definicija i značenje reči Cifra (arap. gifr) brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak.

Reč Cifra sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. гифр) бројка, знак којим се пише број, бројни знак.


Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo c