Skip to main content

čifčija značenje

Šta znači čifčija

Na latinici: Definicija i značenje reči čifčija (pers.-tur. ciftci) zemljoradnik, težak.

Reč čifčija napisana unazad: ajičfič

čifčija se sastoji od 7 slova.

Šta je čifčija

На Ћирилици: (перс.-тур. цифтци) земљорадник, тежак.

Slično: 
Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo cz