Skip to main content

čifčija značenje

šta znači čifčija

Na latinici: Definicija i značenje reči čifčija (pers.-tur. ciftci) zemljoradnik, težak.

Reč čifčija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. цифтци) земљорадник, тежак.


Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo c