Skip to main content

čifte značenje

šta znači čifte

Na latinici: Definicija i značenje reči čifte (pere. gtafte,od turske reči: cifte) par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko.

Reč čifte sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. гтафте, тур. цифте) пар, два комада нечег; дупло, двоструко.


Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo c