Skip to main content

ćifta značenje

šta znači ćifta

Na latinici: Definicija i značenje reči ćifta (hebr.,od turske reči: cifit, cifut) Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar

Reč ćifta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (хебр., тур. цифит, цифут) Јеврејин; код нас само у значењу: тврдица, филистар


Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Cifarnik brojčanik ....
Cif trg. skraćenica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodav...
ćifta Jevrejin; kod nas samo u značenju: tvrdica, filistar...
čifčija zemljoradnik, težak....
čifte par, dva komada nečeg; duplo, dvostruko....
Sve reči na slovo c