Skip to main content

Cijanidi značenje

Šta znači Cijanidi

Na latinici: Definicija i značenje reči Cijanidi (od grčke reči: kyanos) pl.hemija: jedinjenja cija-na, naročito sa metalima.

Reč Cijanidi napisana unazad: idinajic

Cijanidi se sastoji od 8 slova.

Šta je Cijanidi

На Ћирилици: (грч. кyанос) пл. хем. једињења ција-на, нарочито са металима.

Slično: 
Cijanotipija postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta me...
Cijanoza med. modra bolest, sinjavica, modrenica. ...
Cijankalijum hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vr...
Cijanidizacija hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako ...
Cijanidi pl. hem. jedinjenja cija-na, naročito sa metalima....
Sve reči na slovo c