Skip to main content

Cijanidizacija značenje

Šta znači Cijanidizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cijanidizacija (od grčke reči: kyaneos zatvorenoplav) hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako razblaže-nog rastvora natrijum-cijanida (0,1%).

Reč Cijanidizacija napisana unazad: ajicazidinajic

Cijanidizacija se sastoji od 14 slova.

Šta je Cijanidizacija

На Ћирилици: (грч. кyанеос затвореноплав) хемијски начин за издвајање злата из златоносних руда помоћу јако разблаже-ног раствора натријум-цијанида (0,1%).

Slično: 
Cijanotipija postupak pri fotografskom kopiranju pri kome svetlošću dodirnuta me...
Cijanoza med. modra bolest, sinjavica, modrenica. ...
Cijankalijum hen. kalijumova so cijanovodonične kiseline, kalcijumov cijanid, vr...
Cijanidizacija hemijski način za izdvajanje zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako ...
Cijanidi pl. hem. jedinjenja cija-na, naročito sa metalima....
Sve reči na slovo c