Skip to main content

Cimbala značenje

šta znači Cimbala

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimbala (od grčke reči: kymbalon) muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žicama u koje se udara drvenim malji-ćima; 3. tasovi.

Reč Cimbala sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. кyмбалон) муз. 1. оргуљски регистар са усклаћеним звонцима; 2. табла са жицама у које се удара дрвеним маљи-ћима; 3. тасови.


Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c