Skip to main content

Cimelije značenje

šta znači Cimelije

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimelije (od latinske reči: cimelia) pl. skupocenosti, dragocenosti (npr. stari rukopisi neke biblioteke); crkvene blago.

Reč Cimelije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цимелиа) пл. скупоцености, драгоцености (нпр. стари рукописи неке библиотеке); црквене благо.


Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c