Skip to main content

Cimentirati značenje

šta znači Cimentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimentirati (ital. cimentare) žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost (mera i tegova).

Reč Cimentirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. циментаре) жигосати, ба-ждарити, проверавати исправност (мера и тегова).


Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c