Skip to main content

Cimerman značenje

Šta znači Cimerman

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimerman (nem. Zimmermann) tesač, drvodelja.

Reč Cimerman napisana unazad: namremic

Cimerman se sastoji od 8 slova.

Šta je Cimerman

На Ћирилици: (нем. Зиммерманн) тесач, дрводеља.

Slično: 
Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c