Skip to main content

Cimer značenje

šta znači Cimer

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimer (fr. cimier) 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; 2. grb; 3. deo na plugu koji drži lemeš za gredelj.

Reč Cimer sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цимиер) 1. знак, ознака, слика, најчешће табла с натписом на каквој радњи; 2. грб; 3. део на плугу који држи лемеш за гредељ.


Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c