Skip to main content

Cimer značenje

šta znači Cimer

Na latinici: Definicija i značenje reči Cimer (fr. cimier) 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; 2. grb; 3. deo na plugu koji drži lemeš za gredelj.

Reč Cimer napisana unazad: cimer i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цимиер) 1. знак, ознака, слика, најчешће табла с натписом на каквој радњи; 2. грб; 3. део на плугу који држи лемеш за гредељ.

Slično: 
Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c