Skip to main content

čimbur značenje

šta znači čimbur

Na latinici: Definicija i značenje reči čimbur (tur. cilbir, pirbir) jaja spravljena s kajmakom i belim lukom.

Reč čimbur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. цилбир, пирбир) јаја справљена с кајмаком и белим луком.


Cimet fini začin od lika cimetnjaka, tropskog drveta čija je kora bogata ...
Cimerman tesač, drvodelja....
Cimer 1. znak, oznaka, slika, najčešće tabla s natpisom na kakvoj radnji; ...
Cimentirati žigosati, ba-ždariti, proveravati ispravnost ....
Cimelije pl. skupocenosti, dragocenosti ; crkvene blago. ...
Cimbala muz. 1. orguljski registar sa usklaćenim zvoncima; 2. tabla sa žica...
Sve reči na slovo c