Skip to main content

Dekarbonizacija motora značenje

šta znači Dekarbonizacija motora

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika (čađi), kako u samoj kompresionoj komori tako i na klipovima, ventilima, sedištima ventila pa i u periferijama poput EGR ventila, katalizatora, DPF (filter nesagorelih čestica dizela) i ostalih delova izduvnog sistema.

Reč Dekarbonizacija motora sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: Током рада бензинског и дизел мотора, стварају се наслаге угљеника (чађи), како у самој компресионој комори тако и на клиповима, вентилима, седиштима вентила па и у периферијама попут ЕГР вентила, катализатора, ДПФ (филтер несагорелих честица дизела) и осталих делова издувног система.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d