Skip to main content

Dekurija značenje

šta znači Dekurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekurija (latinski decuria) klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina (u vojsci starih Rimljana).

Reč Dekurija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. децуриа) клесе, одељак, одељење од десет чланова, десетина (у војсци старих Римљана).


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d