Skip to main content

Dekurtirati značenje

šta znači Dekurtirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekurtirati (fr. decourter)trgovina: odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rđave kakvoće robe.

Reč Dekurtirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. децоуртер) трг. одбити, смањити, скратити; смањити рачун за известан проценат због слабе мере или рђаве каквоће робе.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d