Skip to main content

Dekurzus značenje

šta znači Dekurzus

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekurzus (latinski decurrere, decursus) tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti.

Reč Dekurzus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. децуррере, децурсус) ток, нпр. неке болести; опадање болести.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d