Skip to main content

Dekusorij(um) značenje

šta znači Dekusorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Dekusorij(um) (latinski decutere, od latinske reči: decussorium)medicina: aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje.

Reč Dekusorij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. децутере, нлат. децуссориум) мед. апарат за притискивање мождане опне при бушењу лобање.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d