Skip to main content

Deklamacija značenje

Šta znači Deklamacija


Deklamacija

latinica:

Definicija i značenje reči Deklamacija (latinski declamatio) veština usmenog izlaganja, govorenje sa puno izrazitosti, umetničko govorenje neke pesme; vežbanje u govoru u školi; preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedničkom tonu.

Reč Deklamacija napisana unazad: ajicamalked

Deklamacija se sastoji od 11 slova.

sta je Deklamacija

Slično:
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...
Sve reči na slovo D