Skip to main content

Deklamatorski značenje

Šta znači Deklamatorski

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklamatorski (latinski declamare) besednički, rečito; što odgovara deklamatorskoj veštini; visokoparno

Reč Deklamatorski napisana unazad: iksrotamalked

Deklamatorski se sastoji od 13 slova.

Šta je Deklamatorski

На Ћирилици: (лат. децламаре) беседнички, речито; што одговара декламаторској вештини; високопарно

Slično: 
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti nekome h...
Sve reči na slovo D