Skip to main content

Deklamatorski značenje

Šta znači Deklamatorski


Deklamatorski

latinica:

Definicija i značenje reči Deklamatorski (latinski declamare) besednički, rečito; što odgovara deklamatorskoj veštini; visokoparno

Reč Deklamatorski napisana unazad: iksrotamalked

Deklamatorski se sastoji od 13 slova.

sta je Deklamatorski

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...