Skip to main content

Deklamatorski značenje

šta znači Deklamatorski

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklamatorski (latinski declamare) besednički, rečito; što odgovara deklamatorskoj veštini; visokoparno

Reč Deklamatorski sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. децламаре) беседнички, речито; што одговара декламаторској вештини; високопарно


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d