Skip to main content

Deklarativan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja), objavni, izjavni, iskazni; deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glago-lom glavne rečenice, npr.: Mislim da ćeš poslati.

Reč Deklarativan napisana unazad: navitaralked i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. децларативус) који има карактер објављиване (или: објашњавања), објавни, изјавни, исказни; деклара-тивна или исказна реченица зависна реченица којом се казује шта се изриче глаго-лом главне реченице, нпр.: Мислим да ћеш послати.

Slično: 
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti nekome h...
Sve reči na slovo dZnačenje Sta znači