Skip to main content

Deklarirati značenje

šta znači Deklarirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklarirati (latinski declarare) objaviti, objavljivati; izjaviti, izjavljivati, izraziti se, obznaniti svoju odluku;trgovina: prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja.

Reč Deklarirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. децлараре) објавити, објављивати; изјавити, изјављивати, изразити се, обзнанити своју одлуку; трг. пријавити царинским властима робу ради царињења.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d