Skip to main content

Deklasirati

Šta znači Deklasirati


Deklasirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Deklasirati (latinski declassis, od francuske reči: declasser) brisati (ili: izbrisati, isključite) iz jednog društvenog staleža, reda, razreda, klase; udaljiti, odstraniti; poniziti.

Reč Deklasirati napisana unazad: itarisalked

Deklasirati se sastoji od 11 slova.

sta je Deklasirati

Slično:
Šta znači Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju loba...
Šta znači Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvesta...
Šta znači Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Šta znači Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Šta znači Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Šta znači Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti...