Skip to main content

Deklasirati značenje

Šta znači Deklasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklasirati (latinski de-classis,od francuske reči: declasser) brisati (ili: izbrisati, isključite) iz jednog društvenog staleža, reda, razreda, klase; udaljiti, odstraniti; poniziti.

Reč Deklasirati napisana unazad: itarisalked

Deklasirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Deklasirati

На Ћирилици: (лат. де-цлассис, фр. децлассер) брисати (или: избрисати, искључите) из једног друштвеног сталежа, реда, разреда, класе; удаљити, одстранити; понизити.

Slično: 
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Dekuražirati obeshrabriti, obeshrabljiveti, uplešiti, popleši-ti, ubiti nekome h...
Sve reči na slovo D