Skip to main content

Deklinacija značenje

šta znači Deklinacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Deklinacija (latinski declinatio)gramatika: imenska (lli: padežna) promena;fizika: odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta;astronomija: upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara, ekvatora;medicina: išča-šenje; takođe: opadanje, popuštanje neke bolesti.

Reč Deklinacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. децлинатио) грам. именска (лли: падежна) промена; физ. одступање (или: скретање) магнетне игле од географ-ског подневка (или: меридијана) неког места; астр. управио одстојање небеског тела од небеског полутара, екватора; мед. ишча-шење; такође: опадање, попуштање неке болести.


Dekarbonizacija motora Tokom rada benzinskog i dizel motora, stvaraju se naslage ugljenika , ...
Dekusorij(um) med. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje....
Dekurtirati trg. odbiti, smanjiti, skratiti; smanjiti račun za izvestan procenat...
Dekurion starešina nad deset ljudi, desetar, vodnik ....
Dekurija klese, odeljak, odeljenje od deset članova, desetina ....
Dekurzus tok, npr. neke bolesti; opadanje bolesti....
Sve reči na slovo d