Skip to main content

Demolirati značenje

šta znači Demolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Demolirati (latinski demoliri,od francuske reči: demolir) rušiti, porušiti, razvaliti; upropastiti, uništiti; pr. demoliran.

Reč Demolirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. демолири, фр. демолир) рушити, порушити, развалити; упропастити, уништити; пр. демолиран.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d