Skip to main content

Demosten značenje

šta znači Demosten

Na latinici: Definicija i značenje reči Demosten (od grčke reči: Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322); otuda: demostenska rečitost izvanredna, ubedljiva i silna rečitost.

Reč Demosten sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Демостхенес) најславнији старогрчки беседник у Атини (384—322); отуда: демостенска речитост изванредна, убедљива и силна речитост.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d