Skip to main content

Demping značenje

šta znači Demping

Na latinici: Definicija i značenje reči Demping (eng. to dump frljiti, preturiti; prodavati po niskoj ceni, izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta, dumping)trgovina: predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta; predavanje robe, naročito fabričkih proizvoda, po jevtinijoj ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima, u cilju da se da oduške hiperprodukciji, ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli, damping.

Reč Demping sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. то думп фрљити, претурити; продавати по ниској цени, извозити робу и продавати је испод цене коштања или испод цене домаћег тржишта, думпинг) трг. предавање робе у иностранству испод цене коштања, обично у циљу конкуренције и освајања тржишта; предавање робе, нарочито фабричких производа, по јевтинијој цени иностранству него домаћим потрошачима, у циљу да се да одушке хиперпродукцији, или да се за себе обезбеде картел-ски и трустни монополи, дампинг.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d