Skip to main content

Demonski značenje

Šta znači Demonski


Demonski

latinica:

Definicija i značenje reči Demonski (od grčke reči: daimonios) đavolski; sotonski; natprirodan.

Reč Demonski napisana unazad: iksnomed

Demonski se sastoji od 8 slova.

sta je Demonski

Slično:
Šta znači Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine...
Šta znači Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Šta znači Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, ...
Šta znači Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Šta znači Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Šta znači Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demosten...