Skip to main content

Demoralizirati

Šta znači Demoralizirati


Demoralizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Demoralizirati (od francuske reči: demoraliser) napraviti razvratnim, lišiti MOJ. ala, pokvariti, upropastiti nekoga, lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti; vojska: lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu, uterati joj strah.

Reč Demoralizirati napisana unazad: itarizilaromed

Demoralizirati se sastoji od 14 slova.

sta je Demoralizirati

Slično:
Šta znači Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine...
Šta znači Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Šta znači Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, ...
Šta znači Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Šta znači Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Šta znači Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demosten...