Skip to main content

Demoralizirati značenje

šta znači Demoralizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Demoralizirati (fr. demoraliser) napraviti razvratnim, lišiti MOJ. ala, pokvariti, upropastiti nekoga, lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti; vojska: lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu, uterati joj strah.

Reč Demoralizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. деморалисер) направити развратним, лишити МОЈ. ала, покварити, упропастити некога, лишити некога осећања сопствене вредности; вој. лишити војску храбрости и вере у победу, утерати јој страх.


Dempfer prigušivač, napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova n...
Demulencija pl. med, sredstva za umirivanje bolova....
Demping trg. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja, obično u c...
Demofil onaj koji voli narod, narodoljubac....
Demotičan koji pripada narodu, narodni, naklonjen narodu....
Demosten najslavniji starogrčki besednik u Atini ; otuda: demostenska rečito...
Sve reči na slovo d