Skip to main content

Depo značenje

Šta znači Depo


Depo

latinica:

Definicija i značenje reči Depo (od francuske reči: depot) stovarište, magacin za robu, sklonište; vojska: vojska koja služi za dopunu ostalih jedinica; vojni materijal koji služi za dopunu; mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal; an depo (od francuske reči: en depot) na čuvanje.

Reč Depo napisana unazad: oped

Depo se sastoji od 4 slova.

sta je Depo

Slično:
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narod...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organi...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u s...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo D