Skip to main content

Deputacija značenje

šta znači Deputacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Deputacija (latinski deputatio) izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, imaju ovlašćenje da obave izvestan posao; poslanici; odbor određen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja.

Reč Deputacija napisana unazad: deputacija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. депутатио) изасланство, посланство, лица која, у име неке веће организације, имају овлашћење да обаве известан посао; посланици; одбор одређен да припреми све што је потребно за реша-вање неког крупнијег питања.

Slično: 
Deputirac zastupnik, predstavnik, poslanik ; komora deputaraca narodno predsta...
Deputirati odrediti, nazna-čiti; izabrati, uputiti....
Deputacija izaslanstvo, poslanstvo, lica koja, u ime neke veće organizacije, im...
Deputatist onaj koji prima deputat. ...
Deputat utvrđeni prihod koji neko, pored plate, prima godišnje u stvarima, ...
Depurirati čistiti, pročistiti, očistiti krv...
Sve reči na slovo d