Skip to main content

Diple

Šta znači Diple


Diple značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Diple (od grčke reči: diple) l. kritički znak oblika položenog velikog slova ipsilona za označavanje pogrešnog načina čitanja, kao i sumnjivih mesta u pesničkim delima, naročito u drami, da bi se glumac upozorio, da ne pogreši u interpretiranju.

Reč Diple napisana unazad: elpid

Diple se sastoji od 5 slova.

sta je Diple

Slično:
Šta znači Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Šta znači Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod s...
Šta znači Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, di...
Šta znači Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Šta znači Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Šta znači Dipsomanija med. strast za pićem; pijaničko ludilo...