Skip to main content

Diple značenje

šta znači Diple

Na latinici: Definicija i značenje reči Diple (od grčke reči: diple) l. kritički znak oblika položenog velikog slova ipsilona za označavanje pogrešnog načina čitanja, kao i sumnjivih mesta u pesničkim delima, naročito u drami, da bi se glumac upozorio, da ne pogreši u interpretiranju.

Reč Diple sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. дипле) л. критички знак облика положеног великог слова ипсилона за означавање погрешног начина читања, као и сумњивих места у песничким делима, нарочито у драми, да би се глумац упозорио, да не погреши у интерпретирању.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d