Skip to main content

Dipterologija značenje

šta znači Dipterologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dipterologija (od grčke reči: di-, pteron, logi-a)zoologija: nauka o dvokrilcima.

Reč Dipterologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-, птерон, логи-а) зоол. наука о двокрилцима.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d