Skip to main content

Diptera značenje

šta znači Diptera

Na latinici: Definicija i značenje reči Diptera (od grčke reči: di-, pteron krilo) pl.zoologija: dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila (muve, obadi, komarci i dr.).

Reč Diptera sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-, птерон крило) пл. зоол. двокрилци, инсекти са два необрасла крила (муве, обади, комарци и др.).


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d