Skip to main content

Diptoton značenje

šta znači Diptoton

Na latinici: Definicija i značenje reči Diptoton (od grčke reči: di-, pipto padam)gramatika: reč koja ima samo dva padeža.

Reč Diptoton sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ди-, пипто падам) грам. реч која има само два падежа.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d