Skip to main content

Diptihon značenje

šta znači Diptihon

Na latinici: Definicija i značenje reči Diptihon (od grčke reči: dfptychon) dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naroda: dvostruka tabla za pisanje; kod starih hrišćana: spisak rođenih, krštenih, umrlih itd.;umetnost: slika u dva dela, na dve table ili dva platna, koja se može sklapati.

Reč Diptihon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. дфптyцхон) двоструко пресавијено) двострука табла на склапање; код старих народа: двострука табла за писање; код старих хришћана: списак рођених, крштених, умрлих итд.; ум. слика у два дела, на две табле или два платна, која се може склапати.


Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Dipsomanija med. strast za pićem; pijaničko ludilo...
Sve reči na slovo d