Skip to main content

Diptihon značenje

šta znači Diptihon

Na latinici: Definicija i značenje reči Diptihon (od grčke reči: dfptychon) dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naroda: dvostruka tabla za pisanje; kod starih hrišćana: spisak rođenih, krštenih, umrlih itd.;umetnost: slika u dva dela, na dve table ili dva platna, koja se može sklapati.

Reč Diptihon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. дфптyцхон) двоструко пресавијено) двострука табла на склапање; код старих народа: двострука табла за писање; код старих хришћана: списак рођених, крштених, умрлих итд.; ум. слика у два дела, на две табле или два платна, која се може склапати.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d