Skip to main content

Diplomatski značenje

Šta znači Diplomatski


Diplomatski

latinica:

Definicija i značenje reči Diplomatski (od grčke reči: diploma) poveljno, dokumentirano, što se osniva ili dokazuje na osnovu povelja; što se tiče pregovora i veza između država, što spada u poslove jednog poslanika na strani; državnički, poslanički, ambasadorski; figurativno: mudro, oprezno, učtivo, uglađeno, sa puno takta; diplomatski kor (od francuske reči: corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akreditovani na jednom dvoru, kod neke vlade, diplomatske telo.

Reč Diplomatski napisana unazad: ikstamolpid

Diplomatski se sastoji od 11 slova.

sta je Diplomatski

Slično:
Šta znači Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Šta znači Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod s...
Šta znači Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, di...
Šta znači Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Šta znači Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Šta znači Dipsomanija med. strast za pićem; pijaničko ludilo...