Skip to main content

Dipsomanija značenje

šta znači Dipsomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dipsomanija (od grčke reči: dipsa, mania pomama)medicina: strast za pićem; pijaničko ludilo

Reč Dipsomanija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. дипса, маниа помама) мед. страст за пићем; пијаничко лудило


Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Dipsomanija med. strast za pićem; pijaničko ludilo...
Sve reči na slovo d