Skip to main content

Dis značenje

šta znači Dis

Na latinici: Definicija i značenje reči Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženje, razdvajanje, suprotnost uopšte. Predmetak kojim se iskazuje rđavo stanje, smetnja, neprijatnost ili teškoća (u mnogim, naročito medicinskim izrazima), odgovara našem ne-. » dis • prilog U mnogim složenicama: dvaput, dvostruko.

Reč Dis sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: Предметак у сложеницама који одговара нашем раз- и изражава разилажење, раздвајање, супротност уопште. Предметак којим се исказује рђаво стање, сметња, непријатност или тешкоћа (у многим, нарочито медицинским изразима), одговара нашем не-. » дис • прилог У многим сложеницама: двапут, двоструко.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d