Skip to main content

Diskretno značenje

šta znači Diskretno

Na latinici: Definicija i značenje reči Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskretnost odnosi se na osobinu koja se pripisuje osobama koje umeju da čuvaju tajne, koje nisu nametljive, koje su od poverenja.

Reč Diskretno sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Дискретан и дискреција потичу од латинске речи дисцретио. Појам дискретност односи се на особину која се приписује особама које умеју да чувају тајне, које нису наметљиве, које су од поверења.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d