Skip to main content

Diskretno značenje

Šta znači Diskretno


Diskretno

latinica:

Definicija i značenje reči Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskretnost odnosi se na osobinu koja se pripisuje osobama koje umeju da čuvaju tajne, koje nisu nametljive, koje su od poverenja.

Reč Diskretno napisana unazad: onterksid

Diskretno se sastoji od 9 slova.

sta je Diskretno

Slično:
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. P...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Sve reči na slovo D