Skip to main content

Disciplinarni značenje

šta znači Disciplinarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Disciplinarni (latinski disciplina) koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo da se potčinjeni silom i strogošću nateraju na vršenje dužnosti; disciplinarni psstupak istraga pretpo-stavljene vlasti protiv službenika zbog nesavesnog vršenja dužnosti i određivanje disciplinarne kazne

Reč Disciplinarni sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. дисциплина) који се тиче стеге, реда, запта, заптни; дисцчплинарна власт право да се потчињени силом и строгошћу натерају на вршење дужности; дисциплинарни псступак истрага претпо-стављене власти против службеника због несавесног вршења дужности и одређивање дисциплинарне казне


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d