Skip to main content

Disciplinarni značenje

Šta znači Disciplinarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Disciplinarni (latinski disciplina) koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo da se potčinjeni silom i strogošću nateraju na vršenje dužnosti; disciplinarni psstupak istraga pretpo-stavljene vlasti protiv službenika zbog nesavesnog vršenja dužnosti i određivanje disciplinarne kazne

Reč Disciplinarni napisana unazad: inranilpicsid

Disciplinarni se sastoji od 13 slova.

Šta je Disciplinarni

На Ћирилици: (лат. дисциплина) који се тиче стеге, реда, запта, заптни; дисцчплинарна власт право да се потчињени силом и строгошћу натерају на вршење дужности; дисциплинарни псступак истрага претпо-стављене власти против службеника због несавесног вршења дужности и одређивање дисциплинарне казне

Slično: 
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Sve reči na slovo d