Skip to main content

Disharmonija

Šta znači Disharmonija


Disharmonija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Disharmonija (latinski dis, od grčke reči: harmoma) muz. neslaganje tonova, nesklad, pogrešan ton (disonancija, kakofonija); nesaglasnost, neslaganje, razdor, rascep.

Reč Disharmonija napisana unazad: ajinomrahsid

Disharmonija se sastoji od 12 slova.

sta je Disharmonija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...