Skip to main content

Disjunkcija značenje

Šta znači Disjunkcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disjunkcija (latinski disiunctio) razdvajanje, isključenje; protivnost, suprotnost; logično razdvajanje.

Reč Disjunkcija napisana unazad: ajicknujsid

Disjunkcija se sastoji od 11 slova.

Šta je Disjunkcija

На Ћирилици: (лат. дисиунцтио) раздвајање, искључење; противност, супротност; логично раздвајање.

Slično: 
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Sve reči na slovo D