Skip to main content

Diskriminacija značenje

šta znači Diskriminacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Diskriminacija (latinski discriminare odvajati, praviti razliku, od latinske reči: discriminatio) u međunarodnim odnosima: davanje manjih prava pripadnicima jedne države nego što se daju pripadnicima drugih država; rasna diskriminacija socijalnopravni odnos u nekim državama koji pripadnicima drugih rasa (npr. Crncima i Jevrejima) i nacionalnim manjinama osporava ona prava i građanske slobode što ih uživaju pripadnici vladajućeg naroda; obespravljenje kolonijalnih, polukolonijalnih naroda ili narodnih manjina od strane vladajućeg naroda.

Reč Diskriminacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. дисцриминаре одвајати, правити разлику, нлат. дисцриминатио) у међународним односима: давање мањих права припадницима једне државе него што се дају припадницима других држава; расна дискриминација социјалноправни однос у неким државама који припадницима других раса (нпр. Црнцима и Јеврејима) и националним мањинама оспорава она права и грађанске слободе што их уживају припадници владајућег народа; обесправљење колонијалних, полуколонијалних народа или народних мањина од стране владајућег народа.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d