Skip to main content

Diskurs

Šta znači Diskurs


Diskurs značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Diskurs (latinski discursus, od francuske reči: discours) razgovaranje, razgovor; govor, beseda, predavanje, izlaganje.

Reč Diskurs napisana unazad: sruksid

Diskurs se sastoji od 7 slova.

sta je Diskurs

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...