Skip to main content

Disperzija značenje

šta znači Disperzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disperzija (latinski dispergere, dispersio) opt. rasturanje svetlosti, pojava da se složena svetlost može prizmom razložiti na svoje sastavne, elementarne, homogene, svetlosti, boje, rasturanje boja

Reč Disperzija napisana unazad: ajizrepsiD i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. диспергере, дисперсио) опт. растурање светлости, појава да се сложена светлост може призмом разложити на своје саставне, елементарне, хомогене, светлости, боје, растурање боја

Slično: 
Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d