Skip to main content

Distinkcija

Šta znači Distinkcija


Distinkcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Distinkcija (latinski distinctio) razlikovanje, razlika; logika: tačno razlikovanje pojmova; odlikovanje, otmenost, položaj; osoba od distinkcije, osoba od položaja ili ugleda.

Reč Distinkcija napisana unazad: ajicknitsid

Distinkcija se sastoji od 11 slova.

sta je Distinkcija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...