Skip to main content

Distribucija značenje

Šta znači Distribucija

Na latinici: Definicija i značenje reči Distribucija (latinski distributio) podela, raz-deoba, raspored; literatura: kad se jedna opšta slika ili jedan pojam ne predstavlja jednom reči, nego se razlaže na svoje sastojke, npr. „Te on tursku silu razgleduje, pregleduje kakvi su čadori, pregleduje konje i junake".

Reč Distribucija napisana unazad: ajicubirtsid

Distribucija se sastoji od 12 slova.

Šta je Distribucija

На Ћирилици: (лат. дистрибутио) подела, раз-деоба, распоред; лит. кад се једна општа слика или један појам не представља једном речи, него се разлаже на своје састојке, нпр. „Те он турску силу разгледује, прегледује какви су чадори, прегледује коње и јунаке".

Slično: 
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Sve reči na slovo D