Skip to main content

Distribucija značenje

Šta znači Distribucija


Distribucija

latinica:

Definicija i značenje reči Distribucija (latinski distributio) podela, razdeoba, raspored; literatura: kad se jedna opšta slika ili jedan pojam ne predstavlja jednom reči, nego se razlaže na svoje sastojke, npr. „Te on tursku silu razgleduje, pregleduje kakvi su čadori, pregleduje konje i junake".

Reč Distribucija napisana unazad: ajicubirtsid

Distribucija se sastoji od 12 slova.

sta je Distribucija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...