Skip to main content

Dogmatičan značenje

šta znači Dogmatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekritičan, bez dokaza; koji prima ili tvrdi nešto jednostavno, bez obrazloženje i dokaza

Reč Dogmatičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: основан на догми, који се тиче догме, учења о вери; неиспитан, некритичан, без доказа; који прима или тврди нешто једноставно, без образложење и доказа


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d