Skip to main content

Dogmatičar značenje

šta znači Dogmatičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogmatičar (od grčke reči: dogma) onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, za razliku od skeptičara koji su u sve sumnjali, uopšte postavljao pozitivna tvrđenja i učenja; po Kantu, dogma-tičari su oni koji postavljaju pozitivna metafizička tvrđenja ne pitajući da li čovečji razum uopšte ima prava na takva tvrđenja;figurativno: onaj koji postavlja tvrđenje bez dovoljnog opravdanja i koji se, uprkos protivrazloga, uporno pridržava tih tvrđenja.

Reč Dogmatičar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. догма) онај који учи правилима вере; фил. првобитно: онај филозоф који је, за разлику од скептичара који су у све сумњали, уопште постављао позитивна тврђења и учења; по Канту, догма-тичари су они који постављају позитивна метафизичка тврђења не питајући да ли човечји разум уопште има права на таква тврђења; фиг. онај који поставља тврђење без довољног оправдања и који се, упркос противразлога, упорно придржава тих тврђења.


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d