Skip to main content

Dogmatist(a) značenje

šta znači Dogmatist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogmatist(a) (od grčke reči: dogma) fil. pristalica dogmatizma;figurativno: onaj koji nešto uporno i odlučno tvrdi.

Reč Dogmatist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. догма) фил. присталица догматизма; фиг. онај који нешто упорно и одлучно тврди.


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d